Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Minh Triet

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh bậc 2 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá khái quát quá trình dạy và học tiếng Anh trình độ A2 của học viên trung tâm ngoại ngữ, hướng đến nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học viên đáp ứng mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Nghiên cứu được thực hiện thông qua 01 mẫu khảo sát  học viên về thái độ và mức độ hài lòng của học viên đối với cơ sở đào tạo và 01 mẫu khảo sát dành cho giảng viên để tìm hiểu sự đánh giá của giảng viên về quá trình giảng dạy và các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại trung tâm. Kết quả khảo sát cho thấy, học viên đánh giá cao bộ giáo trình đang được giảng dạy tại trung tâm và đánh giá cao năng lực giảng dạy của giảng viên trung tâm. Giảng viên nhiệt tình, năng động, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Học viên năng động, tích cực trong quá trình học tập. Tuy nhiên, đa số học viên còn học tiếng Anh một cách thụ động. Khả năng tự học, tự nghiên cứu ở học viên còn hạn chế.

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, tiếng Anh, giáo trình giảng dạy, kỹ năng


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem