Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Phuoc Hai , Trinh Thi Kim Binh

Đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp của bảng GSP và phương pháp ROC

Tóm tắt

The purpose of this study is to propose using the combination of GSP chart and ROC method to assess student learning outcomes. In addition, the researcher has used the MATLAB software to design a MATLAB toolbox for this method. The research results showed that this method not only can assess and classify student learning outcomes, but also can provide feedback for both teachers and students.

Từ khóa: Bảng GSP, phương pháp ROC, kết quả học tập, phần mềm MATLAB, hộp công cụ MATLAB


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem