Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Vo Van De

Xây dựng website hỗ trợ dạy học Vật lí Đại cương tại Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Việc khai thác các tài nguyên học tập từ Internet đã trở nên khá phổ biến trong giảng viên và sinh viên. Xây dựng tài liệu học tập trên môi trường Internet để người học có thể sử dụng góp phần khuyến khích sự tự học và tự ôn luyện của người học. Đề tài này xây dựng hệ thống các trang web có nội dung nhằm hỗ trợ sinh viên học Vật lí đại cương phần Cơ - Nhiệt. Các nội dung của web dựa trên kiến thức của phần Cơ học, Nhiệt học được cấu trúc thành các phần: tóm tắt kiến thức, hệ thống kiến thức, bài tập ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm. Các kiến thức  được thiết kế theo từng chủ đề để người học có thể tự học, tự kiểm tra kiến thức của mình. Bước đầu khảo sát sinh viên cho thấy đây là một tài liệu đa phương tiện hữu ích đối với họ. Tương lai, website tiếp tục phát triển thêm các chức năng như các thí nghiệm ảo tương tác, chức năng kiểm tra trực tuyến,… để website không chỉ là tài liệu tham khảo trực tuyến mà còn là công cụ phục vụ quá trình dạy và học của giảng viên và sinh viên

Từ khóa: Vật lí, giáo dục đại học, tài liệu đa phương tiện, trang web học tập, Cơ học, Nhiệt học


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem