Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ho Bach Nhat , Huynh Anh Dung

Ảnh hưởng của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp xe máy tại thành phố Long Xuyên

Tóm tắt

Nghiên cứu đặt ra hai mục tiêu cơ bản: thứ nhất là xác định các nhân tố tính cách thương hiệu ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu xe máy, thứ hai là xác định mức độ tác động của những nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu xe máy tại thành phố Long Xuyên. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 192 người dân có sử dụng xe gắn máy tại thành phố Long Xuyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy có 3 yếu tố có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu gồm: (1) sự gắn kết thương hiệu, (2) giá trị tự thể hiện, (3) sự lôi cuốn của tính cách thương hiệu.

Từ khóa: Tính cách thương hiệu, lòng trung thành


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem