Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Le Minh Tuan , Lam Thi My Linh

Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase của 40 cây thuốc An Giang trong điều trị bệnh alzheimer

Tóm tắt

Trong số 40 dịch trích dược liệu của vùng Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang được nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase, 13 dịch trích có hoạt tính ức chế mạnh với giá trị IC50 < 100 µg mL-1. 4 dịch trích methanol từ thân cây Hoàng đằng, thân cây Thổ hoàng liên, thân cây Dâu tằm và thân cây Rau má có hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase mạnh nhất với giá trị IC50 lần lượt là 0.36, 1.90, 2.22 và 4.48 µg mL-1; so sánh với chất đối kháng dương là galantamine (IC50, 0.73 µg mL-1) và berberine (IC50, 0.27 µg mL-1).

Từ khóa: acetylcholinesterase, IC50, galantamine, berberine.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem