Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Nhat Huy , Truong Vu Minh , Nguyen Trung Thanh , Phan Phuoc Toan

Đặc trưng và khả năng hấp phụ phốt phát của vật liệu hydroxit sắt trong khung nhựa anionic

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, Fe(OH)3/AER (AER-nhựa trao đổi anion) được giới thiệu như một loại vật liệu mới và có tiềm năng ứng dụng trong việc loại bỏ ion phốt phát trong môi trường nước. Đặc trưng cơ bản của vật liệu được xác định bằng các kỹ thuật như FTIR và SEM. Kết quả cho thấy vật liệu Fe(OH)3/AER đã được tổng hợp thành công và có khả năng hấp phụ ion phốt phát cao (~ 115 mgPO43- tính trên một đơn vị khối lượng FeCl3 được tẩm) với thời gian đạt cân bằng hấp phụ khá nhanh (~ 45 phút) và pH tốt nhất ~ 5. Hơn nữa, vật liệu Fe(OH)3/AER cũng cho thấy độ bền hấp phụ rất tốt (có thể tái sinh ít nhất 10 lần). Điều này có thể là do lực tương tác mạnh giữa các hạt nano Fe(OH)3 với chất mang AER.

Từ khóa: hydroxit sắt (III); nhựa trao đổi anion; GS 300; hấp phụ phốt phát


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem