Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngo Quoc Luan

Khả năng kháng vi khuẩn propionibacterium acnes của cao chiết và hợp chất từ lá ô môi (cassia grandis l.f)

Tóm tắt

Chín dòng P. acnes đề kháng với cả hai loại thuốc kháng sinh clindamycin và erythromycin được chọn để khảo sát khả năng kháng khuẩn của các cao phân đoạn và một số hợp chất chiết xuất từ lá ô môi (Cassia grandis L.f). Cao ethyl acetate ức chế được tất cả các dòng P. acnes khảo sát, cho đường kính vòng kháng là từ 15-25 mm ở nồng độ 200 mg/mL và giá trị MIC là 30 mg/mL. Phân đoạn H:E 1:1 có hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất trong 3 phân đoạn khảo sát (H:E 1:1, H:E 1:3 và E 100%) với đường kính vòng vô khuẩn là 19,3-23,7mm ở nồng độ 200 mg/mL (thử trên 3 dòng đề kháng mạnh nhất) và giá trị MIC được xác định là 0,3 mg/mL. Trong 3 hợp chất tinh khiết được phân lập từ cao ethyl acetate thì quercitrin ức chế P. acnes tốt nhất và cho giá trị MIC là 0,2 mg/mL.

Từ khóa: P. acnes, Cassia grandis L.f, quercitrin


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem