Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen The Hung

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao trình độ khai cuộc cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất (GDTC), môn Cờ Vua đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cấp học phổ thông từ năm 1980. Điều đó đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng của môn thể thao này.Bài viết này nhằm đánh giá khách quan thực trạng việc sử dụng các dạng thức khai cuộc và lựa chọn bài tập nhằm nâng cao trình độ Khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang.

Từ khóa: Cờ vua; bài tập; giáo dục thể chất; hiệu quả giảng dạy.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem