Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Trinh Thi Hop

Đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hội tụ VAS và IFRS

Tóm tắt

Tháng 3/2019 Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành đề án “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam”. Trong tương lai gần, Chuẩn mực kế toán Việt Nam sẽ phải ban hành lại, ban hành mới theo hướng hội tụ với IFRS. Khi khung pháp lý về kế toán thay đổi, nhu cầu xã hội về nguồn lực kế toán cũng phải thay đổi, đương nhiên các cơ sở giáo dục cũng phải thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc thay đổi không hề đơn giản, cũng không phải ngày một ngày hai, mà cũng cần phải có lộ trình để từng bước tháo gỡ khó khăn và sớm bắt kịp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Bài viết này tác giả trình bày 2 vấn đề lớn (1): tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước và trình bày có hệ thống lại thực trạng trong công tác đào tạo kế toán ở các trường đại học tại Việt Nam hiện nay; (2) Trên cơ sở các thực trạng đã trình bày tác giả phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các trường đại học tại Việt Nam trong đào tạo kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới- giai đoạn hội tụ VAS và IFRS.

Từ khóa: Các trường đại học, Đào tạo kế toán, hội tụ, IFRS.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem