Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Huynh Dinh Le Thu

Mối quan hệ giữa động cơ học tập và tâm lý vượt khó trong học tập đến chất lượng cuộc sống của sinh viên: nghiên cứu sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ của các yếu tố động cơ học tập và tâm lý vượt khó trong học tập đến chất lượng sống của sinh viên và tâm lý vượt khó trong học tập đến động cơ học tập của sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Trường Đại học An Giang. Dữ liệu được thu thập từ 320 sinh viên. Phương pháp phân tích EFA, cấu trúc tuyến tính SEM được dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Kết quả cho thấy, động cơ học tập có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến chất lượng sống của sinh viên và tâm lý vượt khó trong học tập có tác động cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến lên cả chất lượng sống của sinh viên và động cơ học tập của sinh viên.

Từ khóa: Giá trị cảm nhận, động cơ học tập, tâm lý vượt khó trong học tập, chất lượng sống sinh viên, trường Đại học An Giang.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Quan , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem