Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Vo Thi My Tuyen

Nhân thân người phạm tội giao cấu với trẻ em

Tóm tắt

Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ để phát triển lành mạnh. Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều loại tội phạm xuất hiện, đặc biệt là các tội xâm hại tình dục trẻ em, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần của trẻ. Bộ luật Hình sự đã quy định một số tội như tội hiếp dâm, cưỡng dâm, tội giao cấu với trẻ em.... Trong bài viết này, người viết tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản về nhân thân người phạm tội giao cấu với trẻ em trong các bản án đã được công bố: độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình… để tìm ra nguyên nhân dẫn đến tội phạm cũng như đề ra những giải pháp góp phần hạn chế tội phạm này.

Từ khóa: tội giao cấu với trẻ em, nhân thân người phạm tội, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Quan , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem