Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Tóm tắt

Công nghệ aquaponics là nông nghiệp hữu cơ đã được biết đến hơn 40 năm qua [1,2]. Tuy nhiên, sản phẩm của hệ aquaponics rau-cá để giới thiệu và giải trí tại nhà chưa có nhiều. Từ các nghiên cứu điều khiển IoTs và nguyên tắc lưu hồi nước cho rau và cá, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công tủ trồng rau và nuôi cá aquaponics được giám sát và điều khiển qua điện thoại và đưa vào thử nghiệm. Tủ có kích thước nhỏ (100 cm  45 cm  140 cm) gồm các luống rau thủy canh, bể cá, thùng lọc nước, vi sinh cho bơm luân hồi. Hệ thống cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ rọi) và một số thiết bị đầu ra (phun sương, quạt thổi, đèn led chiếu sáng) nối với NodeMCU ESP8266 và được giám sát qua ứng dụng Blynk trên smartphone. Hệ thống đã hoạt động đồng bộ và ổn định qua sự phát triển của rau và tăng trưởng của cá. Đây là kết quả ban đầu quan trọng cho các mô hình ứng dụng IoTs vào nông nghiệp qui mô gia đình sau này.

Từ khóa: Tủ aquaponics; rau; cá; NodeMCU ESP8266; IoTs


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem