Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thi Ngoc Tho , Nguyen Huu Tri , Ho Bach Nhat , Doan Vinh Thang

Đánh giá của du khách đối với các điểm đến du lịch văn hóa Chăm: so sánh giữa An Giang và miền Trung

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định nhu cầu của du khách đối với loại hình du lịch dựa vào các giá trị văn hóa dân tộc Chăm tại An Giang. Nghiên cứu khảo sát 300 du khách đến An Giang và 95 du khách đến Ninh Thuận, Bình Thuận. Mẫu quan sát có sự cân bằng về giới tính, đa dạng về nghề nghiệp, thu nhập, tôn giáo nhằm đảm bảo tính đại diện cho tổng thể. Du khách đến An Giang chủ yếu bị thu hút bởi khía cạnh tâm linh và cảnh quan thiên nhiên, trong khi du khách đến Ninh Thuận Bình Thuận là chủ yếu để nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Phần lớn du khách muốn trải nghiệm các giá trị văn hóa Chăm Islam tại một làng Chăm cụ thể, nơi có tất cả các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Chăm như kiến trúc thánh đường, nét đặc trưng tôn giáo, lễ hội, ẩm thực, trang phục và các sản phẩm truyền thống.

Từ khóa: du khách, quyết định điểm đến, dân tộc Chăm, An Giang, miền Trung


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem