Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thi My Duyen , Nguyen Quoc Thanh

Quy trình vi nhân giống lan giả hạc (dendrobium anosmum)

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình vi nhân giống lan Giả hạc (Dendrobium anosmum) để cung cấp nguồn cây giống là hết sức cần thiết hiện nay. Đề tài gồm 6 thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố. Kết quả cho thấy: (1) Hạt lan Giả hạc nẩy mầm tốt trên môi trường MS + 1 mg/l BA + 0,2 mg/l NAA hoặc MS + 1 mg/l NAA với tỷ lệ  85% sau 3 tháng nuôi cấy; (2) Môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh chồi là môi trường MS có BA ở nồng độ 1 mg/l và 2 mg/l với kiểu cấy cắt chồi thành từng đoạn trên môi trường MS + 0,5mg/l NAA + 3 mg/l BA  tạo được 12,50 chồi sau 12 tuần (3); (4) Những mẫu lan Giả hạc in vitro tạo cây hoàn chỉnh đạt hiệu quả nhất trên ba môi trường là MS + 30 g/l đường, MS/2 + 20 g/l đường và MS/2 + 30 g/l đường; (5) Ở giai đoạn thuần dưỡng, lan Giả hạc cấy mô đạt tỉ lệ sống cao ở môi trường MS/2 + 30 g/l đường với tỉ lệ 67,60%; (6) Lan Giả hạc cấy mô đạt tỉ lệ sống cao 66,67% trên giá thể than + dớn nhuyễn sau 120 ngày.Đề tài được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình vi nhân giống lan Giả hạc (Dendrobium anosmum) để cung cấp nguồn cây giống là hết sức cần thiết hiện nay. Đề tài gồm 6 thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố. Kết quả cho thấy: (1) Hạt lan Giả hạc nẩy mầm tốt trên môi trường MS + 1 mg/l BA + 0,2 mg/l NAA hoặc MS + 1 mg/l NAA với tỷ lệ  85% sau 3 tháng nuôi cấy; (2) Môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh chồi là môi trường MS có BA ở nồng độ 1 mg/l và 2 mg/l với kiểu cấy cắt chồi thành từng đoạn trên môi trường MS + 0,5mg/l NAA + 3 mg/l BA  tạo được 12,50 chồi sau 12 tuần (3); (4) Những mẫu lan Giả hạc in vitro tạo cây hoàn chỉnh đạt hiệu quả nhất trên ba môi trường là MS + 30 g/l đường, MS/2 + 20 g/l đường và MS/2 + 30 g/l đường; (5) Ở giai đoạn thuần dưỡng, lan Giả hạc cấy mô đạt tỉ lệ sống cao ở môi trường MS/2 + 30 g/l đường với tỉ lệ 67,60%; (6) Lan Giả hạc cấy mô đạt tỉ lệ sống cao 66,67% trên giá thể than + dớn nhuyễn sau 120 ngày.

Từ khóa: Giá thể, lan Giả hạc, môi trường MS, nhân giống in itro, nuôi cấy mô thực vật.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Quan , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem