Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tran Thanh Phong

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

Việc không ngừng nâng cao trình độ thể lực chuyên môn là vô cùng cần thiết đối với các đội tuyển bóng chuyền nói chung và đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp toán thống kê, đề tài  nêu lên được thực trạng về công tác huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang. Đồng thời đánh giá được hiệu quả ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học Tiền Giang sau 5 tháng tập luyện.

Từ khóa: Bóng chuyền, Giáo dục thể chất, Huấn luyện, Thể dục thể thao, Thể lực chuyên môn.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem