Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Vo Thi Huong Duong , Le Thanh Toan , Tran Minh Khang

Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn đối kháng in vitro với nấm Sclerotium rolfsii và Fusarium solani

Tóm tắt

Việc sử dụng tác nhân sinh học quản lý mầm bệnh đang là xu hướng giúp xây dựng nền nông nghiệp an toàn và bền vững. Do đó, nghiên cứu đã phân lập và tìm ra chủng xạ khuẩn đối kháng mạnh với nấm Fusarium solani và Sclerotium rolfsii gây bệnh cây trồng. Từ 150 mẫu đất thu thập ở các vườn rau và cây ăn trái ở Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp, 42 chủng xạ khuẩn được phân lập và làm thuần. Trong đó, 10 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng. Chủng xạ khuẩn CTND-10 đối kháng mạnh nhất, với hiệu suất đối kháng nấm S. rolfsii là 57,8%, nấm F. solani là 51,7%. Các chủng xạ khuẩn có khả năng kích thích sinh trưởng đậu xanh ở giai đoạn nẩy mầm, tốt nhất là CTND-03, kế đến là CTND-10, CTND-14, CTND-04 và CTND-02.

Từ khóa: đối kháng, Fusarium solani, Sclerotium rolfsii, xạ khuẩn


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem