Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tang Phu Duc

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

Bài viết cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy để tiến hành tìm hiểu thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên (SV) không chuyên Thể dục Thể thao (TDTT) Trường Đại học Tiền Giang, từ đó nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất (GDTC) cho SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Từ khóa: giải pháp, sinh viên không chuyên thể dục thể thao, Trường Đại học Tiền Giang.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem