Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Hoang Luong Ngoc

Phát triển vật liệu hấp phụ từ trấu và biến tính với Fe(OH)3 để loại bỏ As (v) trong nước 

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu tro trấu phủ sắt hydroxit (RHA/Fe(OH)3) có hoạt tính hấp phụ ion As(V) trong dung dịch nước. Tro trấu được phủ sắt hydroxit bằng tác nhân kết tủa NH3 5%, nung ở nhiệt độ 700oC. Các đặc trưng của vật liệu được xác định bằng các phương pháp XRD, EDX, TEM. Kết quả cho thấy, vật liệu tro trấu hấp phụ biến tính RHA/Fe(OH)3 tồn tại ở dạng vô định hình, cấu trúc xốp, bề mặt đồng nhất với các hạt hình cầu kích thước đồng đều khoảng 150 nm. Các hạt kết tụ với nhau tạo nhiều tâm hoạt tính giúp làm tăng khả năng hấp phụ ion As(V) trong môi trường nước. Với nồng độ As(V) ban đầu là 50 mg/L, liều lượng vật liệu hấp phụ 5 g/L, hiệu suất hấp phụ cao nhất đạt 98,82%.

Từ khóa: trấu, Fe(OH)3, vật liệu hấp phụ biến tính, As


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem