Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Le Kien Thanh

Quy tắc nhân tử Karush-kuhn-tucker cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng đa trị

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng đạo hàm tiếp liên cho ánh xạ đa trị để nghiên cứu điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán cân bằng đa trị. Với điều kiện chất lượng ràng buộc kiểu Kurcyusz-Robinson-Zowe, điều kiện tối ưu có dạng quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker. Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa điều kiện Kurcyusz-Robinson-Zowe và tính bị chặn của tập nhân tử cũng được khảo sát chi tiết. 

Từ khóa: Bài toán cân bằng, nghiệm hữu hiệu yếu, điều kiện tối ưu, quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker, chất lượng ràng buộc kiểu Kurcyusz-Robinson-Zowe, chất lượng ràng buộc kiểu Mangasarian-Fromovitz


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem