Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ta Van Phuong

Nghiên cứu khả năng sử dụng thảo dược để phòng trị bệnh gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931)

Tóm tắt

Khảo sát thảo dược có thể ứng dụng phòng trị bệnh gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng do Vibrio parahaemolyticus gây ra: (1) Lựa chọn loại thảo dược kháng Vibrio parahaemolyticus từ lá cây Bạch hoa xà, ruột trái Cau, củ Tỏi, lá cây Trứng cá, cây Thù Lù, củ Hành Tây, củ Hành Tím, củ Cải Trắng và lá Ổi. (2) Đánh giá khả năng phòng trị bệnh gan tụy cấp: (i) ĐC (-): tôm không gây cảm nhiễm; (ii) ĐC (+): tôm gây cảm nhiễm; (iii) NT_TA: thức ăn có trộn thảo dược; (iv) NT_TS: tôm gây cảm nhiễm và thảo dược tạt vào bể sau; (v) NT_TT: Tạt thảo dược trước khi gây cảm nhiễm. Kết quả dịch chiết Tỏi có khả năng kháng Vibrio parahaemolyticus cao nhất (24,3mm) và trộn dịch chiết Tỏi vào thức ăn mang lại hiệu quả cao nhất trong phòng trị bệnh gan tụy cấp do Vibrio parahaemolyticus gây ra.

Từ khóa: Vibrio parahaemolyticus; gan tụy cấp; Vòng kháng khuẩn; Tôm thẻ chân trắng


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem