Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 7 (4)


Đặc trưng và khả năng hấp phụ phốt phát của vật liệu hydroxit sắt trong khung nhựa anionic

Nguyễn Nhật Huy , Trương Vũ Minh , Nguyễn Trung Thành , Phan Phước Toàn

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem