Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 7 (4)


Đặc trưng và khả năng hấp phụ phốt phát của vật liệu hydroxit sắt trong khung nhựa anionic

Nguyễn Nhật Huy , Trương Vũ Minh , Nguyễn Trung Thành , Phan Phước Toàn

Đã xuất bản

24 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 07-01-2020
Xem
7 4
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
7 3
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem
7 2
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-11-2019
Xem