Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 7 (4)


Đặc trưng và khả năng hấp phụ phốt phát của vật liệu hydroxit sắt trong khung nhựa anionic

Nguyễn Nhật Huy , Trương Vũ Minh , Nguyễn Trung Thành , Phan Phước Toàn

Đã xuất bản

27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem
8 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 24-03-2020
Xem
25 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-04-2020
Xem