Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quyển 30 (1)


Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyễn Hoàng Tùng , Lê Hoàng Anh , Trương Minh Tuyền , Huỳnh Phước Hải , Nguyễn Văn Hòa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem